Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége

Hungarian Association of Automobile Dealers

A Kúria is a GÉMOSZ-nak adott igazat

 

 

Az autósok és a márkakereskedők érdekvédelmi szervezeteinek közös célja, hogy a közlekedési balesetekben vétlenül károsodott autósok veszteségei biztonságosan és hiánytalanul térüljenek meg.

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége megbízta az autósok ügyvédjét, Dr. Kovács Kázmért, hogy több száz baleset összegyűjtött adatai alapján, indítson peres eljárást az Uniqa Biztosítóval szemben, mert kárrendezéskor a biztosító a javításnál felhasznált alkatrészek árát csak 10 %-kal csökkentett értéken térítette meg a vétlen károsultak és a javítók részére, amennyiben azok nem az általa kijelölt alkatrész kereskedőnél vásároltak.

A Fővárosi Törvényszék az I. fokú Bíróság döntését megerősítve, az autósok keresetének helyt adott, míg a biztosító által benyújtott fellebbezést alaptalannak találta. A biztosító a II. fokú elutasításába sem nyugodott bele, és felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához.

A Kúria most kézbesítette további jogorvoslati kérelemmel már nem támadható határozatát, mellyel – immár III. fokon – hatályában fenntartotta a GÉMOSZ keresetének helyt adó jogerős ítéletét és az Uniqa felülvizsgálati kérelmével szemben egyebek között megerősítette, illetve megállapította, hogy

  • nem tartozik a kárt szenvedett autósok kárenyhítési kötelezettségének körébe, hogy a biztosító által önkényesen előírt alkatrész szállítóval szerződjenek,
  • nem lehet felróhatónak tekinteni részükről azt, hogy mint megrendelők, kiírt piaci áron rendelik meg a javítási munkát.
  • a károsultaktól annak megkövetelése, hogy olyan márkaszervizben javíttassák a balesetben sérült gépkocsit, amely az alperesi biztosító által kijelölt alkatrész kereskedőktől szerzi be az alkatrészeket… olyan többletkötelezettséggel, és teherrel járna, amelynek viselése nem várható el a károsultaktól,
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás intézményének célját és rendeltetését, a károsultnak a kár megtérítéséhez fűződő érdekét az Uniqa Biztosító által kialakított, majd később megszüntetett kárrendezési gyakorlat nem szolgálja.

 

 

A GÉMOSZ azért indítványozta az eljárást, mert 2014 szeptemberétől az Uniqa Biztosító önkényesen levont 10 %-ot a márkaszervizek által számlába állított alkatrész árakból.

A biztosító 2016 januárjában többszöri kérésre sem volt hajlandó érdemi tárgyalásokra, az elmaradt kifizetések utólagos kiegyenlítésére. Ezért a GÉMOSZ vállalta, hogy a követeléseket átvéve, érvényt szerez azoknak.

A bíróság előtt az ügyet, a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, Dr. Kovács Kázmér, az autósok ügyvédje képviselte.

Már a Fővárosi Törvényszék is a 16 oldalas ítéletében gyakorlatilag az I. fokú bíróság ítéletének indokait ismételte meg, az abban foglaltakkal egyetértve. Az indoklás határozottan rámutatott arra, hogy nem lehet a szervizekkel szemben „szankciót” alkalmazni: erre sem szerződéses, sem jogszabályi alapja nem volt az Uniqa Biztosítónak. Miután a biztosító a GÉMOSZ eljárási jogosultságát is vitatta, a felperes szerepével kapcsolatban megállapítást nyert:

A felperes (GÉMOSZ) – ellentétben az alperes (UNIQA) álláspontjával –jelen per megindításával, a vétlen károsultak és a márkaszervizek érdekeinek képviseletét azáltal látta el, hogy az alperes jogellenes gyakorlatát vitatta. Erre az érdekképviseletre pedig az Alapszabálya kifejezetten felhatalmazza a felperest.

Az alperes a jogerős döntés ezen elemével szemben sem terjesztett elő hatályos felülvizsgálati kérelmet.

***

A kúriai döntésre tekintettel remélhető, hogy a benne foglalt indoklásban szereplő elvek kihirdetése folytán a jövőben nem fog megjelenni hasonló, a károsult autósok jog védte érdekeit mellőző visszaélés, nemcsak a perben érintett, hanem az összes többi gépjármű biztosító terveiben sem.

 

 

Budapest, 2021. június 15.

 

 

   Dr. Kovács Kázmér                                                                                           GÉMOSZ               

***

 

Beszámoló a GÉMOSZ idei Konferenciájáról

A jogszabályok változása lehetővé tette, hogy megtartsuk május végén a GÉMOSZ Gazdaságpolitikai fórumát.

 Az első előadó, Izer Norbert a Pénzügy Minisztérium Adóügyi Államtitkára, a magyar gazdaság 2021 és 2022 évi kilátásairól, az autó kereskedelem és szerviz lehetőségeiről beszélt. Az előadással kapcsolatos elemzés a  Pénzügyminisztérium honlapján olvasható.

Dr. Görög Norbert az EMMI főosztályvezetője a Nagycsaládos autóvásárlás jelenlegi tapasztalatairól számolt be. Külön kiemelte, hogy a program kiegyensúlyozottan, tervezhető módon, jelentős ügyfél elégedettséggel zajlik, ami a programban résztvevők jó együttműködésének tudható be.

Dani Csaba a Magyar Államkincstár főosztályvezetője elmondta, hogy a kifizetéseket időnként lassítja a hiányosan kitöltött dokumentumok beküldése, de szerencsére ez mára már csak néhány esetben fordul elő, ezért a kifizetések folyamatosak.

Dani Csaba a Magyar Államkincstár főosztályvezetője elmondta, hogy a kifizetéseket időnként lassítja a hiányosan kitöltött dokumentumok beküldése, de szerencsére ez mára már csak néhány esetben fordul elő, ezért a kifizetések folyamatosak.

Komoly gondokkal küzd szalmánk a szerelő utánpótlás területén. Erre dolgozott ki megoldást a FÁY András Szakközépiskola, amelyről részletes beszámolót Tóth László a Fáy András Technikum igazgatóhelyettese tartott. Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a GÉMOSZ-szal történt megállapodás alapján, soron kívüli klímaszerelő képzést szerveztek, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel, ősszel megismételnek.

Végül, de nem utolsó sorban Cseri József kollégánk, aki a GÉMOSZ alelnöke, és a Toyota szövetség elnöke, tartott egy kijózanító előadást arról, hogyan alakítják át már ma is egyes gyártók Európában és Magyarországon egyaránt a márkakereskedői hálózatokat és az értékesítési modelljüket.

Ezek az elképzelések Magyarországon párosulnak a gyári importőrségek külső szereplőknek való eladásával, ami a matematikai logika alapján sem bővíti a márkakereskedők mozgásterét. Miután ennek következtében a márkakereskedő és gyári importőr kapcsolat megszűnik, a közvetlen kommunikáció lehetősége is eltűnik a rendszerből. Ezért javasolja a GÉMOSZ elnöksége, hogy a megszűnő márkaszövetségek lásd pl. Peugeot, Citroen, tagjai közvetlenül csatlakozzanak, ha még ezt eddig nem tették meg a tagjaink közé, hiszen a GÉMOSZ a mai napig közvetlen és friss információkat kap az európai folyamatokról, melyek segítséget nyújthatnak tagjainknak a jövőről alkotott elképzeléseik kialakításához.

  Gablini Gábor záró beszédében összefoglalta az elmúlt év eseményeit, illetve az előttünk álló időszakra vonatkozó terveket.

Beszélt a vírus okozta nehézségekről, a 2020 év eleji bezárásokról, arról hogyan sikerült kinyitni a szervizeket, majd az autószalonokat is. Valamint arról, hogyan sikerült a márkakereskedések támogatási kintlévőségeit kifizettetni.

Elmondta, hogy 2020 év júniusában megtartottuk a tisztújító közgyűlésünket, melyen új fiatal tagokkal bővült az elnökség. Ezután munkabizottságokat alakítottunk ki, melyek aktív munkájának eredménye volt, hogy több anyagot sikerült összeállítani a szakminisztériumoknak.  Országjáró körúton vettünk részt köszönet érte a helyi szervezőknek. Az országjárás során megismertük a tagjaink problémáit, a legfontosabb feladatokat pedig elkezdtük megoldani.

Köszönetet mondott a szponzoroknak, akik lehetővé teszik a színvonalas munkavégzést.

Összefoglalta a 2021 évre tervezett feladatokat: további tanfolyamok szervezése – klímagáz, kárrendezői stb.

Megköszönte az Ivanics családnak és Krihó Mihálynak a tanfolyamok szervezéséért végzett munkáját.

Végül bejelentette, hogy 2021. szeptemberében ismét országjáró körutat tervezünk.

***

Beszámoló a klímagáz szerelő tanfolyamról

Sikeresen megtartottuk a GÉMOSZ és a Fáy András Szakközépiskola szervezésével a klímagáz szerelői tanfolyamot.

A tanfolyamra 42 fő jelentkezett, ebből 28 kolléga végezte el azt, és tett sikeres vizsgát, kiknek ezúton gratulálunk.

Azoknak a kollégáknak, akik most nem tudtak részt venni a tanfolyamon, illetve, nem rendelkeztek igazolt autós végzettséggel, az ősz folyamán szervezünk ismét tanfolyamot, melyen már a felkészítő tanfolyamra is jelentkezhetnek azok, akinek erre szükségük van.

 

A részletekről, a pontos időpontról augusztus hónapban küldünk tájékoztatást.

Addig is a mellékelt adatlapot Tanfolyami adatbekérő -Szervíz Kárügyintézői képzéskitöltve várjuk a jelentkezéseket.

***

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!

Szerviz kárügyintézői képzést szervezünk kollégák számára, az idei évben is, az Autonet Kft. közreműködésével.

A tanfolyam időtartama egy nap, 9:00 – 17:00 óráig tart, és tesztvizsgával zárul, melynek eredményéről a résztvevőket és a tulajdonosokat tájékoztatjuk.

A tanfolyam időpontja 2021.09.14. kedd.

 

Kérem, hogy a mellékelt táblázatban jelezzétek Tanfolyami adatbekérő -Szervíz Kárügyintézői képzés, amennyiben munkatársaitokat a meghirdetett tanfolyamra el szeretnétek küldeni.

Jelentkezési határidő 2021.07. 21.

 

Akik már leadták jelentkezésüket azoknak nem kell azt újra megtenniük.

 

A részletekről, a helyszínről és a tematikáról a jelentkezések beérkezése után tájékoztatást küldünk.

***

A Total átalakul és Total Energies néven folytatja tovább

A részvényesek rendkívüli közgyűlésén, egyhangúan fogadták el azt a határozatot, melynek értelmében a Total, TotalEnergies-re változtatja a nevét. A névváltoztatással párhuzamosan, a Total Energies új vizuális arculatot is kap. Emellett megszavazták a társaság stratégiai átalakulását is, azzal a céllal, hogy a jövőben egy széleskörű energetikai vállalattá váljon.

Az új név és vizuális arculati elemek, megtestesítik a TotalEnergies által kitűzött célokat: egy széleskörű energetikai vállalattá válni, amely elkötelezett a megfizethetőbb, megbízhatóbb és tisztább energiák előállítása és biztosítása mellett.

“Az energia maga az élet. Mindannyiunknak szüksége van rá, a fejlődés egyik mozgatórugójaként is definiálható. A mostani változtatással hozzájárulunk az éghajlati kihívásokkal küzdő bolygó fenntartható fejlődéséhez és együtt tekinthetünk az energetikai újítások elé. Célunk, hogy világszínvonalú szereplői legyünk az energiaátalakítás piacának. Ezért alakul át a Total és válik TotalEnergies-é” – mondta Patrick Pouyanné, a TotalEnergies elnöke és vezérigazgatója.

A TotalEnergies-ről

A TotalEnergies kiemelkedő szereplője az energia piacnak: üzemanyagok, földgáz és alacsony szén-dioxid kibocsátású villamos energia termelésével és forgalmazásával foglalkozik. A 105 000 alkalmazottja elkötelezett a jobb energia iránt, amely biztonságosabb, megfizethetőbb, tisztább és a lehető legtöbb ember számára elérhető. Több mint 130 országban aktívan törekszik arra, hogy a fenntartható fejlődést, annak minden dimenzióját, az emberek jólétének biztosítására helyezze.

 

 

Mestervizsga

*** Gyorsított ütemű „Mestervizsga” állami támogatással, - autószerelők részére! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák részéről a GÉMOSZ több megyéből is kapott megkeresést, hogy májusban várják autószerelőink jelentkezést mesterképzésre és mestervizsgára. A képzés...

Gino plusz Információ

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!   Az alábbi tájékoztatót küldjük a GINOP Plusz pályázattal kapcsolatban:   A korábbi GÉMOSZ online tájékoztatón bejelentett GINOP Plusz Pályázat kiírása megjelent, a pályázat első beadási szakasza 2021 július 12-19 közé esik....

GINO plusz

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!   A mellékelt anyag hasznos információkat tartalmaz a várható pályázati lehetőségekről. Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban kérdésed van, illetve szeretnél tanácsot kérni a benyújtásra kerülő anyag összeállításhoz. keresd az...