Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége

Hungarian Association of Automobile Dealers

 

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!

 

A mellékelt anyag hasznos információkat tartalmaz a várható pályázati lehetőségekről.

Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban kérdésed van, illetve szeretnél tanácsot kérni a benyújtásra kerülő anyag összeállításhoz. keresd az Agora intézet munkatársait a megadott elérhetőségeken.

RÖVID ISMERTETŐ KIVONAT A GINOP PLUSZ TERVEZET ALAPJÁN! 

(2021. május végén várható a pályázat kiírása, GINOP Plusz-1.2.1-21 néven)

Pályázati információ előzetes mikro-, kis- és közép-vállalkozások fejlesztéseinek támogatására – a GINOP Plusz-ba kerül a teljes uniós forráskeret 30 százaléka!

Az igényelhető támogatás min. 10.000.000 Ft, max. 629.300.000 Ft, – visszatérítendő támogatás.

A visszatérítendő támogatás adott feltételek mentén, vissza nem térítendővé alakulhat át!

 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 70%-a
 • Szükséges önerő 30%, igényelhető előleg 100%, maximum 629,3 millió Ft
 • Projekt végrehajtására 24 hónap van.

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek:  

           

 • Technológiafejlesztés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Választható szolgáltatások az önállóan nem támogatható tevékenységek mellé:      

 • Tanácsadási szolgáltatások a szolgáltatói listán szereplő, IFKA minősített szolgáltatóktól akár 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt maximum a projekt összköltségének 20%-ig. Az AGORA Intézet rendelkezik ezzel a minősítéssel!
 • Képzési szolgáltatások a vállalat fejlődéséhez, illetve a munkavállalók fejlesztéséhez IFKA minősített szolgáltatóktól maximum 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt összköltségének 20%-ig
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele legfeljebb 10 millió Ft-ig
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákra maximum a projekt összköltségének 50%-ig
 • Projekt-előkészítés, infrastrukturális beruházásnál építési szakértői szolgáltatás legfeljebb. 5%-ig

Elszámolható összköltség a legutolsó lezárt év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján:

Létszám               Elszámolható költség /fő                         Maximális elszámolható összköltség

1-9 fő-ig:                       11 millió Ft/fő                                                   99 millió Ft       

10-49 fő-ig:                   5 millió Ft/fő                                                     299 millió Ft     

50-249 fő-ig:                 3 millió Ft/fő                                                     899 millió Ft     

A regionális beruházási támogatás igénybe vehető az Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi, a Dél-Alföldi, a Dél-Dunántúli a Közép-Dunántúli, a Nyugat-Dunántúli régiókban, és Pest megye 1. sz. mellékletében felsorolt településein, de nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Az induló beruházás fogalmába tartozik:

 • tárgyi eszközök, vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, vagy egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Pályázatírás:

Az AGORA Oktatási Intézet komplett szolgáltatást nyújt, partnereinkkel a pályázatírástól a projekt menedzseléséig segítjük a megvalósítást. Ha velünk indul, és legalább 10 millió forint értékben igénybe veszi szolgáltatásainkat, a pályázatírásért nem kell fix díjat fizetnie, csak nyertes pályázat esetén sikerdíjat.

 • Sikerdíj mértéke nyertes pályázat eseten 100 millió forintig: 3,5%
 • Sikerdíj mértéke nyertes pályázat eseten 100 millió forint felett: 2,5%

Projektmenedzsment:

 • Teljes körű projektmenedzsment a monitoring jelentésig 50 millió forint alatt: 5%
 • Teljes körű projektmenedzsment a monitoring jelentésig 50 millió foriint-100 millió forint között: 4%
 • Teljes körű projektmenedzsment a monitoring jelentésig 100 millió forint fölött: 3%

 

Örömmel várjuk megkeresését, kérdéseit! További információ: https://agoraintezet.hu/vinop-121-21/ 

Kapcsolatfelvétel: Krihó-Földesi Irén, Senior tanácsadó +36 70-967-2040 E-mail: iren.foldesi@agoraintezet.hu   

AGORA Oktatási Intézet Felnőttképzési és Tanácsadó Kft. www.agoraintezet.hu       

***

Gyorsított ütemű „Mestervizsga” állami támogatással, – autószerelők részére!

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarák részéről a GÉMOSZ több megyéből is kapott megkeresést, hogy májusban várják autószerelőink jelentkezést mesterképzésre és mestervizsgára.

A képzés időtartama mindössze 180 óra, – melyből 110 óra szakmai képzés, 30 óra vállalkozásvezetési és 40 óra pedagógiai módszertani ismeret.

A képzés ára 504.000 Ft, melyből az állami támogatás: 420.000,- Ft/fő, az önrész: 84.000,- Ft/fő, amit a jelentkezőnek (munkáltatójának) kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt.

A jelentkezni a jelentkező lakhelye szerint illetékes kamaránál (a mellékelt jelentkezési adatlapon) kell.

A jelentkező azonban kérhet  átirányítást más megyébe is, ha NEM a lakhelye szerinti kamaránál szeretné teljesíteni a mesterképzést és a  vizsgát, vagy nem áll össze az adott megyében az egy csoport indításához szükséges jelentkezői létszám.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: (mellékletben) 

 • Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány aláírt másolata.
 • Jelentkezési lap.
 • A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.

Részvételi feltétel az elvárt szakmai gyakorlati idő igazolása:

 • Autó technikus esetén 3 év;
 • Autószerelő esetén 5 év;
 • Gépjármű mechatronikus esetén 6 év.

Az elvárt szakmai gyakorlatra előírt időtartam részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi.

A Mesterképzés és vizsga az NFA-KA-ITM-9/2020/TK/07, Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatási szerződés keretében valósul meg.

Engedélyszám: E/2020/000243, Nyilvántartási szám: B/2020/002032

Részletek itt:

Mestervizsga 2

Mesterképzesben résztvevő Területi Kamarák elérhetőségei


***

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!

Amennyiben foglalkoztatsz tanulókat, és részt veszel a duális képzésben, hasznos információkat találsz az alábbi linken a képzésről, és annak finanszírozásáról:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/dualis_szakmai_oktataspdf-1620051433421.pdf

A tájékoztató anyag az IKK oldalán Duális szakmai oktatás a szakképzés új rendszerében – A gazdálkodó szervezetek részvételi lehetőségei a szakképzésben címmel jelent meg.

A tájékoztató a Hr/oktatási felelős kapcsolattartással foglalkozó munkatársaidnak is, nagyon hasznos, új információkat tartalmaz.

***

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!

Kárfelvevői tanfolyamot szervezünk kollégák számára, az idei évben is, az Autonet Kft. közreműködésével.

A tanfolyam időtartama egy nap, 9:00 – 17:00 óráig tart, és tesztvizsgával zárul, melynek eredményéről a résztvevőket és a tulajdonosokat tájékoztatjuk.

Két időpont közül lehet választani az egyik 2021.06.23. szerda, a másik 2021.09.14. kedd.

Kérem, hogy 2021.05.30-ig a Tanfolyami adatbekérő – Kárfelvevő képzés jelezzétek, amennyiben munkatársaitokat a meghirdetett tanfolyamokra el szeretnétek küldeni.

A részletekről, a helyszínről és a tematikáról a jelentkezések beérkezése után tájékoztatást küldünk.

Klímaszerelő képzés

Klímaszerelő képzés     A GÉMOSZ tag márkakereskedések munkatársai számára intenzív, soron kívüli klímaszerelő tanfolyam indul, melyet a GÉMOSZ a Budapesti Fáy András Technikummal közösen szervez.    A Technikum a tanfolyam elvégzéséről hivatalos...