Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége

Hungarian Association of Automobile Dealers

Beszámoló a GÉMOSZ Közgyűléséről

A GÉMOSZ 2020.06.23-án, tartotta éves Közgyűlését a Holiday Inn Hotel Konferencia termében Budaörsön. Nem csak a szokásos, Alapszabályban meghatározott előírásoknak kellett eleget tenni, hanem a járványügyi rendelkezéseket is be kellett tartani. Ennek a rendezvény maradéktalanul eleget tett, köszönet érte a szervezőknek.

Gablini Gábor elnök összefoglalta az elmúlt ciklus kiemelkedő történéseit, az elnökség utóbbi négy évét, mivel ez a Közgyűlés nem csak a tavalyi évet zárta.

2016-ban a GÉMOSZ az MGYOSZ-szal közös javaslatot dolgozott ki a Szakképzés érdemi átalakítására. Ezek a javaslatok a szakképzési rendszer új pályára állítását célozták. A tanulmány a teljes oktatási rendszer megújítását, az óvodától a felsőfokú képzésig, a jövő digitális és szakmai kompetencia elvárásai alapján dolgozta ki, a szakképzésre való ösztönzéssel. Kiemelve, hogy a szakképző intézményekben szerzett képesítés tegye lehetővé, hogy a továbbtanulás felsőoktatási intézményekben is folytatható legyen, életpálya modellt adva ezzel a diákoknak. (a tanulmány a GÉMOSZ Hírlevél 2018. novemberi számától, olvasható – www.gemosz.hu)

Az újonnan létre hozott Szakképzési Innovációs Tanácsban, a részvételre Gablini Gábor miniszteri felkérést kapott, így biztosítva az ágazat érdekeinek képviseletét.

Asz elnök beszélt az Uniqa perről, az előzményekről, mely szakértő partnerek bevonásával, a PWC komoly segítségével, Kovács Kázmér vezetésével és a márkakereskedők összefogásának köszönhetően, sikeresen végződött.  Megköszönte a támogatást az Ivanics családnak, különösen Dr. Ivanics Zitának a jogi közreműködésért.

Fontos mérföldkő a GÉMOSZ életébe a 2017-ben alapított a Nívódíj, mellyel azokat a kollégákat tünteti ki, akik szakmailag és emberileg kiemelkedőt alkottak és az Európában is magas színvonalú magyar márkakereskedői hálózatot létrehozták.

2019 évben nagysikerű országjárást szervezett a GÉMOSZ elnökség, így lehetőség nyílt arra, hogy kis csoportokban is, közvetlenül beszéljük át a márkakereskedő kollégákkal a problémákat, feladatokat, illetve a Családbarát program elemeit. A tőlük kapott javaslatok segítették, hogy ez a program, ma rendkívül sikeresen működik. Megköszönte a program előkészítésében és a lebonyolítás során végig folyamatos párbeszédet, az együttműködést a Bank és a Lízingszövetségnek.

A GÉMOSZ Családbarát Márkakereskedés programot hozott létre. A márkakereskedéseket a GÉMOSZ részéről Giczy Árpád auditálta, a szakma iránt elkötelezetten. Emlékeztetett arra, hogy az idei évben elérhető ezüst fokozat már költség megtakarítást is jelent az auditált kereskedéseknek.

A június közepén indult elektromos autó pályázat kialakításában is komoly szerepet vállalt a GÉMOSZ, a siker önmagáért beszél.

Amikor a korona vírus megérkezett, levelet írtunk és folyamatosan egyeztettünk a Pénzügy minisztériummal, az Államkincstárral és az ITM-el. Sikerült elérni, hogy a szervízszolgáltatást a karantén ideje alatt sem kellett szüneteltetni, illetve a Nagycsaládos és az IFKA-nál lévő támogatások kifizetését eredményesen gyorsítottuk. Köszönet a hatékony és pontos adatszolgáltatásért az érintett márkakereskedő kollégáknak. Május közepére már nem volt április előtti kifizetés elmaradás.

Folyamatosan küldtük ki a PWC – hírleveleket, a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.

A GÉMOSZ tagjainak közreműködésével, számítógépek átadásával nyújtott segítséget, hátrányos helyzetű kisiskolásoknak.

Külön köszönetet mondott a Szövetség kitartó szponzorainak, a Totálnak, az Autókolornak, a Carusselnek, a CLB Alkusznak, a Merkantil Banknak, a Jóautók-nak és régi új támogatóként az Allianz Biztosítónak.

Elmondta, hogy a GÉMOSZ komoly szakmai elismerést tudhat magának. A Szövetség háttérben végzi a munkáját, a szakhatóságok, a média számít a véleményünkre, figyelembe veszi javaslatainkat.

Értékelte beszédében az elnökség és a Főtitkár munkáját, kiemelte, hogy fiatal márkakereskedő kollégák bevonásával elindult a generációváltás a Szövetségünkben is.

Végezetül megköszönte, hogy a 18 éve alakult a GÉMOSZ-nak, az alapítástól elnöke lehetett, és büszke a márkakereskedők bizalmára

A Közgyűlés Cseri József levezetőelnök irányításával folytatódott, elfogadták a 2019 évi Mérlegbeszámolót, az Alapszabály módosítására tett javaslatot, mely az elektronikus úton történő rendezvény megtartásra, illetve a Tiszteletbeli cím bevezetésére vonatkozott.

Pajor Ákos jelölőbizottsági elnök vezetésével történt meg az elnök, az elnökség és a Felügyelő Bizottság választás, majd Balogh Árpádot Tiszteletbeli Alelnöknek, és Giczi Árpádot Tiszteletbeli Elnökségi Tagnak választotta a Közgyűlés, elismerve ezzel azt a munkát, amit a Szövetség érdekében végeztek.

A Közgyűlést, mint a korábbi években is, Konferencia követte.

 

Dolgainkról, egymás közt című előadásában Krénusz Ferenc beszélt arról, hogyan lett márkakereskedő, hogy került kapcsolatba a Volkswagen márkával,  az elért eredményeikről, és arról, hogyan változott a kezdetek óta ez a szakma. Felhívta a figyelmet arra, hogy jövedelmet kell termelni, tartalékokat kell képezni. Fontos, hogy a rezsióradíjakat reálisan számlázzák a szervízek, mert ebből tudják fenntartani, fejleszteni a vállalkozásukat, megfizetni az alkalmazottjaikat.

Balogh Árpád egy angol modell bemutatásával tárt fel olyan lehetőségeket, melyek összefogással, költséghatékony működést tesznek lehetővé.

A szakma előtt álló kihívásokról, a járvány miatt kialakult helyzet kezeléséről Cseri József beszámolójában hallhattunk. Cseri józsef előadása – Új prioritások

Szó volt a Konferencián az új elektromos autó támogatási programról, melyről Barta – Eke Gyula, az IFKA igazgatója adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a korábbi évek problémái megoldódtak, a GÉMOSZ-szal való sikeres együttműködésnek köszönhetően.  

A Családbarát támogatási program eredményeit Dr. Görög Norbert az EMMI osztályvezetője értékelte, előadása itt tölthető le NCSA előadás_2020.06.23

Végezetül  Dr. Tóth László a Lízingszövetség főtitkára mutatta be, hogy miként látják ők a jelenlegi helyzetet. Az előadás letölthető Tóth Zoltán előadás

A Konferencia jó hangulatú ebéddel zárult.

 

 

 

 

 

Beszámoló a GÉMOSZ Tisztújító Közgyűléséről

2020.06.23-án, a GÉMOSZ megtartotta tisztújító Közgyűlését a Holiday Inn Hotel Konferencia termében.

A Közgyűlés egyhangúan ismét Gablini Gábort választotta a GÉMOSZ elnökének, elismerve ezzel, hogy 18 éve folyamatosan képviseli a márkakereskedők érdekeit.

Alelnököknek Cseri Józsefet és Juhász Pétert választották, akik hosszú évek óta kiváló munkát végeznek az elnökségben.

Ismét bizalmat szavazott a Tagság az alapítás óta az elnökségben dolgozó Krénusz Ferencnek és Ivanics Lajosnak, valamint Marton Györgynek, Sándor Attilának és Sipos Árpádnak.

A GÉMOSZ elnökségében elindult a generációváltás. Fiatal márkakereskedők is bekerültek az elnökségbe, Kolozsvári Hilcz Szilvia, Tóth Máté és Halmai Krisztián.

A Felügyelő bizottság elnökének Pajor Ákost, tagjainak Szilasi Jánost és Szuna Józsefet választották meg.

Az idei évtől két elnökségi tag kérte felmentését a további aktív részvétel alól. Az alapítástól alelnöki pozícióban lévő Balogh Árpád és az elnökség munkájában aktívan dolgozó Giczy Árpád. Munkájuk elismeréseként,

Balogh Árpádot Tiszteletbeli Alelnöknek, Giczy Árpádot pedig Tiszteletbeli Elnökségi Tagnak választotta meg egyhangú szavazattal a Közgyűlés.

Sok sikert kívánunk a GÉMOSZ tisztségviselőinek a munkájukhoz!