A GÉMOSZ 2017-ben ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. A Szervezet Elnöksége ebből az alkalomból, és azért, hogy a kimagasló szakmai teljesítményt nyújtó hazai márkakereskedések és márkaszervizek, illetve a szakma és a társadalom érdekében végzett munka nagy nyilvánosságot kapjon, Nívódíj alapításáról döntött.  Ezzel  2017-ben öt kategóriában az arra leginkább érdemesek erkölcsi elismerését szándékozik kifejezésre juttatni.

A GÉMOSZ Nívódíjak odaítéléséről egy e célra felállított független szakmai bizottság dönt, melynek tagjai a bankok, biztosítók, lízingcégek, olaj és festék forgalmazók vezető tisztségviselői, akik a márkakereskedésektől illetve márkaszervizektől beérkezett javaslatok alapján, titkos szavazással hozzák meg végső döntésüket.

A GÉMOSZ Nívódíjak az alábbi kategóriákban kerülnek odaítélésre:

 • GÉMOSZ Nívódíj – Az Év Márkakereskedése
 • GÉMOSZ Nívódíj – Az Év Márkaszervize
 • GÉMOSZ Nívódíj – Az Év Fiatal Márkakereskedője (csak természetes, 40 év alatti személy számára)
 • GÉMOSZ Életműdíj (csak természetes személy számára)
 • GÉMOSZ Partner Nívódíj (4 alkategóriában jogi személy, az „A szakmáért” alkategóriában  természetes személy számára)

A szakmai szempontok elsődlegességét figyelembe véve, a GÉMOSZ Nívódíj minden, érvényes szerződéssel rendelkező magyar márkakereskedés, márkaszerviz, illetve jelenleg is aktív tulajdonos személy részére ítélhető oda. Kategóriánként egy-egy jelöltre lehet jelölést leadni a jelölési felhívásban rögzítetteknek megfelelően, a jelölők önmagukra ajánlással nem élhetnek! A beérkezett jelölések kiértékelését követően, kategóriánként három-három jelölt kerül előterjesztésre. A nyerteseket közülük a díjátadást megelőzően választja meg a független döntéshozó bizottság.

GÉMOSZ szakmai nívódíj két kategóriában

2018 évben bővült a díjazottak listája, mivel a kereskedésekben dolgozó szakembereknek is lehetőséget kívánunk adni arra, hogy kiemelkedő munkájukat országos szinten is megismerjék, elismerjék.

Szakmai Nívódíj:

 • Az Év Értékesítője
 • Az Év Szerelője

A Szakmai Nívódíjra a jelölést, adott kritériumok alapján tehetik meg a márkakereskedők. A díj   odaítélését a GÉMOSZ elnökség végzi a kitöltött szavazólapok és ajánlások alapján.

A GÉMOSZ Partner Nívódíj – öt alkategóriában – a márkakereskedőkkel/márkaszervizekkel partneri kapcsolatban lévő,

 • biztosító (jogi személy)
 • bank (jogi személy)
 • gépjármű-finanszírozó (jogi személy)
 • nyomtatott vagy elektronikus autós médium (jogi személy – újság, TV vagy rádióműsor, online portál…)
 • a hazai újautó kereskedelem vagy a gépjármű márkaszerviz tevékenység piaci folyamatainak elősegítéséért, jogszabályi környezetének optimalizálásáért, a szakképzésben, illetve a szakmai érdekérvényesítésben tanúsított együttműködésért elismerni szándékozott természetes személy („A szakmáért” alkategória.)

A GÉMOSZ Partner Nívódíjra beérkező ajánlások kiértékelését követően a GÉMOSZ elnöksége dönt a díjazottakról.