Eljárás az Államkincstár által kiadott határozatok esetében

 

Tisztelt Márkakereskedő Kolléga!

 

Az elmúlt napokban többen jelezték, hogy az Államkincstár által kiadott, az ügyfelektől megkapott határozatok, visszaélésre adhatnak alkalmat. Az EMMI-vel történt egyeztetés alapján, az alábbi módon lehet és kell eljárni, hogy a támogatási program biztonságos keretek között kerüljön lebonyolításra, a márkakereskedések kiszűrhessék a kockázatokat. Ezúton kérlek, hogy a mai naptól, minden ügylet esetében ezt az eljárást alkalmazzátok.

 

 

  1. A Magyar Államkincstár az esetek legnagyobb részében elektronikus úton adja ki a határozatokat az ügyfelek részére (akkor is, ha azt az ügyfélnek postai úton kézbesítik). Ebben az esetben a határozathoz csatolásra kerül egy vonalkóddal ellátott hitelesítési záradék, amely tanúsítja, hogy az ügyfélnek kézbesített irat az eredeti dokumentummal megegyező tartalmú hiteles másolat. Javaslom, hogy a kereskedők az elektronikusan kiadott határozatokat kizárólag a hitelesítési záradékkal együttesen fogadják el.

 

  1. Egyes, ritkább esetekben a jogosultak a Magyar Államkincstár Központjában személyesen is átvehetik a határozatot; ilyen esetben az átvételt tanúsító záradék kézi rávezetéssel és aláírással, valamint dátumbélyegzővel és pecséttel ellátva szerepel a határozat eredeti – az ügyfelet megillető – példányán, így annak hitelességéről megtekintés alapján is egyértelműen meg lehet győződni. Ilyen esetben tehát a határozat eredeti példányának bemutatását kell kérni az ügyféltől.

 

  1. Amennyiben a fentiek ellenére kétely merül fel a bemutatott határozatok hitelességét illetően, ez esetben a gépjárműkereskedés a Magyar Államkincstárnak a dani.csaba@onyf.allamkincstar.gov.hu elérhetőségre küldött elektronikus levél útján is meggyőződhet az irat valódiságáról, illetve hogy azt más kereskedés részére, más gépjármű vonatkozásában még nem nyújtották be. A Kincstárnak küldött elektronikus levélben javasoljuk a határozaton szereplő ügyiratszámot, illetőleg az ügyfél személyazonosító adatait megadni. Ennek alapján a Kincstár szintén elektronikus levélben vissza tudja igazolni, hogy a határozat az adott személy részére valóban kiállításra került-e, illetőleg az más kereskedésben még nem került felhasználásra.

 

Mellékletben csatolom tájékoztatásul a használt iratmintákat, mind az elektronikusan kiállított határozat hitelességi záradéka, mind az eredeti, aláírt példányok vonatkozásában.

Letöltés: MÁK, Mit kell továbbítani a Kincstár felé az utalások feltételeként 3_

Kérem, hogy az ügyintézés során a fentiek betartásával szíveskedjenek eljárni.

 

Augusztus 28. 12.00-ig várjuk az egyéb észrevételeket, javaslatokat, amelyeket összesítve a jövő héten ismét egyeztetünk az EMMI és a Kincstár képviselőivel.

A szükséges további korrekciók után, legkésőbb szeptember 2-től, a  rendszer gördülékenyen és minden fél számára megfelelően kell hogy működjön, mert jól felfogott érdekünk a vásárlói panaszokat megszüntetni, a programot sikerre vinni.

 

Üdvözlettel,

 

Gablini Gábor