A Kúria is a GÉMOSZ-nak adott igazat

 

 

Az autósok és a márkakereskedők érdekvédelmi szervezeteinek közös célja, hogy a közlekedési balesetekben vétlenül károsodott autósok veszteségei biztonságosan és hiánytalanul térüljenek meg.

A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége megbízta az autósok ügyvédjét, Dr. Kovács Kázmért, hogy több száz baleset összegyűjtött adatai alapján, indítson peres eljárást az Uniqa Biztosítóval szemben, mert kárrendezéskor a biztosító a javításnál felhasznált alkatrészek árát csak 10 %-kal csökkentett értéken térítette meg a vétlen károsultak és a javítók részére, amennyiben azok nem az általa kijelölt alkatrész kereskedőnél vásároltak.

A Fővárosi Törvényszék az I. fokú Bíróság döntését megerősítve, az autósok keresetének helyt adott, míg a biztosító által benyújtott fellebbezést alaptalannak találta. A biztosító a II. fokú elutasításába sem nyugodott bele, és felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához.

A Kúria most kézbesítette további jogorvoslati kérelemmel már nem támadható határozatát, mellyel – immár III. fokon – hatályában fenntartotta a GÉMOSZ keresetének helyt adó jogerős ítéletét és az Uniqa felülvizsgálati kérelmével szemben egyebek között megerősítette, illetve megállapította, hogy

  • nem tartozik a kárt szenvedett autósok kárenyhítési kötelezettségének körébe, hogy a biztosító által önkényesen előírt alkatrész szállítóval szerződjenek,
  • nem lehet felróhatónak tekinteni részükről azt, hogy mint megrendelők, kiírt piaci áron rendelik meg a javítási munkát.
  • a károsultaktól annak megkövetelése, hogy olyan márkaszervizben javíttassák a balesetben sérült gépkocsit, amely az alperesi biztosító által kijelölt alkatrész kereskedőktől szerzi be az alkatrészeket… olyan többletkötelezettséggel, és teherrel járna, amelynek viselése nem várható el a károsultaktól,
  • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás intézményének célját és rendeltetését, a károsultnak a kár megtérítéséhez fűződő érdekét az Uniqa Biztosító által kialakított, majd később megszüntetett kárrendezési gyakorlat nem szolgálja.

 

 

A GÉMOSZ azért indítványozta az eljárást, mert 2014 szeptemberétől az Uniqa Biztosító önkényesen levont 10 %-ot a márkaszervizek által számlába állított alkatrész árakból.

A biztosító 2016 januárjában többszöri kérésre sem volt hajlandó érdemi tárgyalásokra, az elmaradt kifizetések utólagos kiegyenlítésére. Ezért a GÉMOSZ vállalta, hogy a követeléseket átvéve, érvényt szerez azoknak.

A bíróság előtt az ügyet, a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, Dr. Kovács Kázmér, az autósok ügyvédje képviselte.

Már a Fővárosi Törvényszék is a 16 oldalas ítéletében gyakorlatilag az I. fokú bíróság ítéletének indokait ismételte meg, az abban foglaltakkal egyetértve. Az indoklás határozottan rámutatott arra, hogy nem lehet a szervizekkel szemben „szankciót” alkalmazni: erre sem szerződéses, sem jogszabályi alapja nem volt az Uniqa Biztosítónak. Miután a biztosító a GÉMOSZ eljárási jogosultságát is vitatta, a felperes szerepével kapcsolatban megállapítást nyert:

A felperes (GÉMOSZ) – ellentétben az alperes (UNIQA) álláspontjával –jelen per megindításával, a vétlen károsultak és a márkaszervizek érdekeinek képviseletét azáltal látta el, hogy az alperes jogellenes gyakorlatát vitatta. Erre az érdekképviseletre pedig az Alapszabálya kifejezetten felhatalmazza a felperest.

Az alperes a jogerős döntés ezen elemével szemben sem terjesztett elő hatályos felülvizsgálati kérelmet.

***

A kúriai döntésre tekintettel remélhető, hogy a benne foglalt indoklásban szereplő elvek kihirdetése folytán a jövőben nem fog megjelenni hasonló, a károsult autósok jog védte érdekeit mellőző visszaélés, nemcsak a perben érintett, hanem az összes többi gépjármű biztosító terveiben sem.

 

 

Budapest, 2021. június 15.

 

 

   Dr. Kovács Kázmér                                                                                           GÉMOSZ               

***