Beszámoló a GÉMOSZ Közgyűléséről

A GÉMOSZ 2020.06.23-án, tartotta éves Közgyűlését a Holiday Inn Hotel Konferencia termében Budaörsön. Nem csak a szokásos, Alapszabályban meghatározott előírásoknak kellett eleget tenni, hanem a járványügyi rendelkezéseket is be kellett tartani. Ennek a rendezvény maradéktalanul eleget tett, köszönet érte a szervezőknek.

Gablini Gábor elnök összefoglalta az elmúlt ciklus kiemelkedő történéseit, az elnökség utóbbi négy évét, mivel ez a Közgyűlés nem csak a tavalyi évet zárta.

2016-ban a GÉMOSZ az MGYOSZ-szal közös javaslatot dolgozott ki a Szakképzés érdemi átalakítására. Ezek a javaslatok a szakképzési rendszer új pályára állítását célozták. A tanulmány a teljes oktatási rendszer megújítását, az óvodától a felsőfokú képzésig, a jövő digitális és szakmai kompetencia elvárásai alapján dolgozta ki, a szakképzésre való ösztönzéssel. Kiemelve, hogy a szakképző intézményekben szerzett képesítés tegye lehetővé, hogy a továbbtanulás felsőoktatási intézményekben is folytatható legyen, életpálya modellt adva ezzel a diákoknak. (a tanulmány a GÉMOSZ Hírlevél 2018. novemberi számától, olvasható – www.gemosz.hu)

Az újonnan létre hozott Szakképzési Innovációs Tanácsban, a részvételre Gablini Gábor miniszteri felkérést kapott, így biztosítva az ágazat érdekeinek képviseletét.

Asz elnök beszélt az Uniqa perről, az előzményekről, mely szakértő partnerek bevonásával, a PWC komoly segítségével, Kovács Kázmér vezetésével és a márkakereskedők összefogásának köszönhetően, sikeresen végződött.  Megköszönte a támogatást az Ivanics családnak, különösen Dr. Ivanics Zitának a jogi közreműködésért.

Fontos mérföldkő a GÉMOSZ életébe a 2017-ben alapított a Nívódíj, mellyel azokat a kollégákat tünteti ki, akik szakmailag és emberileg kiemelkedőt alkottak és az Európában is magas színvonalú magyar márkakereskedői hálózatot létrehozták.

2019 évben nagysikerű országjárást szervezett a GÉMOSZ elnökség, így lehetőség nyílt arra, hogy kis csoportokban is, közvetlenül beszéljük át a márkakereskedő kollégákkal a problémákat, feladatokat, illetve a Családbarát program elemeit. A tőlük kapott javaslatok segítették, hogy ez a program, ma rendkívül sikeresen működik. Megköszönte a program előkészítésében és a lebonyolítás során végig folyamatos párbeszédet, az együttműködést a Bank és a Lízingszövetségnek.

A GÉMOSZ Családbarát Márkakereskedés programot hozott létre. A márkakereskedéseket a GÉMOSZ részéről Giczy Árpád auditálta, a szakma iránt elkötelezetten. Emlékeztetett arra, hogy az idei évben elérhető ezüst fokozat már költség megtakarítást is jelent az auditált kereskedéseknek.

A június közepén indult elektromos autó pályázat kialakításában is komoly szerepet vállalt a GÉMOSZ, a siker önmagáért beszél.

Amikor a korona vírus megérkezett, levelet írtunk és folyamatosan egyeztettünk a Pénzügy minisztériummal, az Államkincstárral és az ITM-el. Sikerült elérni, hogy a szervízszolgáltatást a karantén ideje alatt sem kellett szüneteltetni, illetve a Nagycsaládos és az IFKA-nál lévő támogatások kifizetését eredményesen gyorsítottuk. Köszönet a hatékony és pontos adatszolgáltatásért az érintett márkakereskedő kollégáknak. Május közepére már nem volt április előtti kifizetés elmaradás.

Folyamatosan küldtük ki a PWC – hírleveleket, a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.

A GÉMOSZ tagjainak közreműködésével, számítógépek átadásával nyújtott segítséget, hátrányos helyzetű kisiskolásoknak.

Külön köszönetet mondott a Szövetség kitartó szponzorainak, a Totálnak, az Autókolornak, a Carusselnek, a CLB Alkusznak, a Merkantil Banknak, a Jóautók-nak és régi új támogatóként az Allianz Biztosítónak.

Elmondta, hogy a GÉMOSZ komoly szakmai elismerést tudhat magának. A Szövetség háttérben végzi a munkáját, a szakhatóságok, a média számít a véleményünkre, figyelembe veszi javaslatainkat.

Értékelte beszédében az elnökség és a Főtitkár munkáját, kiemelte, hogy fiatal márkakereskedő kollégák bevonásával elindult a generációváltás a Szövetségünkben is.

Végezetül megköszönte, hogy a 18 éve alakult a GÉMOSZ-nak, az alapítástól elnöke lehetett, és büszke a márkakereskedők bizalmára

A Közgyűlés Cseri József levezetőelnök irányításával folytatódott, elfogadták a 2019 évi Mérlegbeszámolót, az Alapszabály módosítására tett javaslatot, mely az elektronikus úton történő rendezvény megtartásra, illetve a Tiszteletbeli cím bevezetésére vonatkozott.

Pajor Ákos jelölőbizottsági elnök vezetésével történt meg az elnök, az elnökség és a Felügyelő Bizottság választás, majd Balogh Árpádot Tiszteletbeli Alelnöknek, és Giczi Árpádot Tiszteletbeli Elnökségi Tagnak választotta a Közgyűlés, elismerve ezzel azt a munkát, amit a Szövetség érdekében végeztek.

A Közgyűlést, mint a korábbi években is, Konferencia követte.

 

Dolgainkról, egymás közt című előadásában Krénusz Ferenc beszélt arról, hogyan lett márkakereskedő, hogy került kapcsolatba a Volkswagen márkával,  az elért eredményeikről, és arról, hogyan változott a kezdetek óta ez a szakma. Felhívta a figyelmet arra, hogy jövedelmet kell termelni, tartalékokat kell képezni. Fontos, hogy a rezsióradíjakat reálisan számlázzák a szervízek, mert ebből tudják fenntartani, fejleszteni a vállalkozásukat, megfizetni az alkalmazottjaikat.

Balogh Árpád egy angol modell bemutatásával tárt fel olyan lehetőségeket, melyek összefogással, költséghatékony működést tesznek lehetővé.

A szakma előtt álló kihívásokról, a járvány miatt kialakult helyzet kezeléséről Cseri József beszámolójában hallhattunk. Cseri józsef előadása – Új prioritások

Szó volt a Konferencián az új elektromos autó támogatási programról, melyről Barta – Eke Gyula, az IFKA igazgatója adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a korábbi évek problémái megoldódtak, a GÉMOSZ-szal való sikeres együttműködésnek köszönhetően.  

A Családbarát támogatási program eredményeit Dr. Görög Norbert az EMMI osztályvezetője értékelte, előadása itt tölthető le NCSA előadás_2020.06.23

Végezetül  Dr. Tóth László a Lízingszövetség főtitkára mutatta be, hogy miként látják ők a jelenlegi helyzetet. Az előadás letölthető Tóth Zoltán előadás

A Konferencia jó hangulatú ebéddel zárult.